Dokument

Årsmøte

Innkalling til årsmøte
i Norsk Forening for Brannskadde

Dato: 05.04.2022
Sted: Digitalt årsmøte, Microsoft Teams.
Tid: 19.00

Saksliste:

 1. Opprop
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Referent
  3. Tellekorps
  4. Valg av to til å underskrive protokoll
 4. Styrets årsmelding, 2021, for NFFB
 5. Fremlegging av regnskap for 2021
 6. Orientering av handlingsplan for 2022
 7. Fastsetting av kontingent for 2022
 8. Orientering om budsjett for 2022
 9. Innkomne saker
 10. Valg

Meld deg på Årsmøte ved å sende en mail til post@nffb.no hvor du oppgir e-post adressen din. Invitasjon til Teams sendes ut dagen før årsmøte.

Med hilsen

Styret

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

» Neste innlegg

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»