Om Brannskader

En brannskade kan oppstå når du har vært utsatt for varme, kjemiske, elektriske eller radioaktive kilder.

Hos barn utgjør skålding f.eks med varmt vann 80% av alle brannskader. Hos voksne utgjør flammeskader ca 50% av alle brannskader det søkes om hjelp for.

Brannskader defineres ut i fra størrelse og dybde, og disse igjen bestemmes ut i fra årsaken til brannskader, temperaturendringer ble utsatt for, varigheten av eksposisjonen og hvilke kroppsdeler som blir rammet. Vevsskader oppstår ved temperaturer over 45 grader.

Når du har en fått en brannskade er det viktig å huske 20/20 regelen for akutt behandling. 20 minutter avkjøling i 20 grader vann.

Relaterte artikler

Når katastrofen treffer på en deilig sommerdag.

Når katastrofen treffer på en deilig sommerdag.

07/01/2021 av Monica Hansen
Informasjonsvideo fra brannskadeavdelingen på Haukeland.

Informasjonsvideo fra brannskadeavdelingen på Haukeland.

24/01/2020 av Øystein Malme
Nå slår overlegen kaffealarm

Nå slår overlegen kaffealarm

20/11/2017 av Monica Hansen
Universitetet i Oslo tilbyr kurs i forebygging av brannskader

Universitetet i Oslo tilbyr kurs i forebygging av brannskader

17/11/2017 av Monica Hansen
Om ulike brannskader

Om ulike brannskader

23/10/2017 av akatombo

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»