Likeperson

Norsk Forening for Brannskadde jobber kontinuerlig med å utvikle et godt likepersonstilbud gjennom foreningen. Gjennom vårt arbeid ønsker vi skape arenaer hvor brannskadde og deres pårørende kan møtes i trygge omgivelser til erfaringsutveksling, dele sorger og gleder. Det har stor verdi å møte andre i samme situasjon.

Likeperson brannskade

Kontaktpersoner

Peter Eggli

Peter Eggli

Likeperson

Skadet meg i en gasseksplosjonulykke på skolen da jeg var 13 år- Var den gang pasient ved Brannskadeavsnittet i Bergen og ved Tønsberg sykehus. Jeg er utdannet og jobbet lenge som tømrer. I dag jobber jeg som salgs og servicetekniker av rullestoler og andre hjelpemidler. Har vært medlem av NFFB siden 2005 og er leder for Burn Camp Ung. Jeg ønsker og dele mine erfaringer og hjelpe andre.

Tuva Marie Grimsrud Prøis

Tuva Marie Grimsrud Prøis

Pårørendekontakt

«Mamma til to barn og gift med Asbjørn. Jobber som lærer og spesialpedagog. Hjemmehørende i Lier, Buskerud. Sønnen vår var utsatt for en skåldingsskade i 2015 hvor han fikk nykokt vann over seg. Vi tilbrakte flere uker på Brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssykehus, hvor han blant annet gjennomgikk hudtransplantasjon. I ettertid var vi til hyppige kontroller i 1,5 år i Bergen. Vi har deltatt på flere Burn Camp familie og på Mestringsuke ved Haukeland universitetssykehus. Jeg ønsker å være en støtte for andre pårørende som trenger en å snakke med»

Renate Skei

Renate Skei

Nestleder/Likepersonskoordinator

Bor i Moss, Østfold. Ble brannskadet i 2007. Husbrann/flammeskade. Jeg hadde et langt opphold på Haukeland sykehus i Bergen og deretter opptrening/ rehabilitering på Sunnaas sykehus. Jeg er utdannet helsefagarbeider, men er hjemmeværende med 2 barn som har medfødt funksjonsnedsettelse. Jeg har vært medlem av NFFB siden 2008. Jeg ønsker å dele av min erfaring, samt å hjelpe andre.

Sophie Otilie Rothkappel

Sophie Otilie Rothkappel

Likeperson

Jeg heter Sophie Otilie Rothkappel, er 24 år. Bor i ytre Enebakk. Jobber i Rus og Psykeatri. Studerer anvendt psykologi. Brannskadd som ett åring og har mange ulike erfaringer ettersom jeg har levd med arrene mine hele l ivet.

Likepersonsarbeid

For mange kan det oppstå situasjoner som kan være tunge å stå i, da kan det være godt å ha noen å lene seg på. En som forstår. En å støtte seg til, en som har erfart det selv. En likeperson.

Det frivillige likepersonsarbeidet er en av våre grunnpilarer og en av de viktigste aktivitetene vi gjør ovenfor både medlemmer og ikke-medlemmer.

Vi skal bidra med støtte og hjelp til våre målgrupper. Likepersonsarbeidet er basert på en respekt for, og tro på, at brukerkompetansen gir unike forutsetninger for å møte andre i samme situasjon som søker råd, forståelse og innsikt.

For at Norsk forening for brannskadde skal lykkes i å drive godt likepersonsarbeid på alle nivåer er vi avhengig av god kommunikasjon og godt samarbeid i alle ledd av organisasjonen. Målet vårt skal være at vi har trygge og dyktige likepersoner tilgjengelige for den som søker hjelp og veiledning alle steder i landet, samt ha tilbud om interessante og meningsfylte aktiviteter.

Vi må sørge for at vårt likepersonsarbeid skal være i tråd med myndighetenes krav og definisjoner, og samtidig være enkelt å forstå for likepersoner, øvrige tillitsvalgte og medlemmer.

En likeperson i Norsk forening for brannskadde er en person som selv lever med brannskader, eller er pårørende til en som er brannskadd, og som kan bidra med kunnskapsoverføring, erfaringer, inspirasjon, støtte og veiledning relatert til å leve med skaden til andre eller pårørende.

Likepersonsaktiviteter

Likepersonsarbeid finner sted i ulike situasjoner hvor mennesker møtes. Eksempler på konkrete likepersonsaktiviteter kan være oppsøkende likepersonsarbeid, samtale- og aktivitetsgrupper med 3 eller flere deltakere, samtaler over telefon eller digitale kommunikasjonsløsninger og likepersonskurs. Disse aktivitetene defineres som følgende:

· Oppsøkende arbeid: En samtale mellom likeperson og person med brannskade/pårørende i NFFBs målgruppe, og som foregår ved personlig oppmøte.

· Samtalegruppe/aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson.

· Samtaler over telefon/digitale kommunikasjonsløsninger: Medlemmene kan kontakte en likeperson for å be om en samtale via telefon eller forum/chattetjeneste.

· Likepersonskurs: En tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner, det skal jevnlig arrangeres likepersonskurs.

Likepersoner

De som er ansvarlige for gjennomføringen av likepersonsaktiviteter kalles likepersoner.

Som likeperson skal en kunne lytte og dele av egne erfaringer, men først og fremst skal en likeperson være et medmenneske. Likepersonen skal være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes. En likeperson skal ikke være en erstatning for helsepersonell.

En likeperson må:

· må være medlem av NFFB

· må ha taushetsløfte

· må gjennomgå et likepersonskurs i regi av NFFB

· må ha bearbeidet sine egne erfaringer

· må kunne kommunisere godt med andre

· må kunne skille mellom ulike roller

Innrapporteringsplikt

Alle likepersonsaktiviteter må innrapporteres til myndighetene. Dette er nødvendig for å kunne få tildelt driftstilskudd/statsstøtte. Det er Styret i NFFB som har ansvar for selve innrapporteringen til myndighetene, men er avhengige av å få en oversikt over hva som skjer av likepersonsaktiviteter i foreningen.

Alle likepersoner må rapportere inn hver enkelt aktivitet som er gjennomført. Dette kan gjøres ved å fylle inn likepersonsaktivitetene på likepersonslogg.no. Ta kontakt med Likepersonsansvarlig Renate Skei likeperson@nffb.no for mer informasjon.

Likepersonene i NFFB blir fulgt opp ved at:

· de har en fast kontaktperson de kan kontakte ved behov

· de vet hvem andre som er likepersoner i foreningen som de kan kontakte for å utveksle erfaring med, enten via fysisk møte, telefon eller epost

· de kan når som helst gi beskjed dersom de ønsker å ta en pause fra oppgaven som likeperson

· de blir kontaktet ved jevne mellomrom av deres kontaktperson som kan bistå med råd, motivasjon og lytte til deres opplevelser som likeperson

Kom gjerne med forslag til likepersonsaktiviteter!

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»