Pårørende

De pårørende er en viktig ressurs, til tider en uunnværlig ressurs, som kjemper side om side med sine kjære.

Å være pårørende er krevende, fokuset har lett for å havne på den skadde. Hverdagen snus på hodet over natta.

Pårørenderollen kan knytte bånd og forsterke forhold i familier, men utfordringene er og mange. Behovet for hjelp melder seg ofte.

Det å være aktiv deltagende og ta nødvendige pauser henger nøye sammen. Gjennom å ta vare på deg selv, kan du forebygge egen helse og sikre at du klarer å utføre de omsorgsoppgavene du ønsker å utføre. Ingen er tjent med at du som pårørende blir utslitt og syk.

Ingen klarer alt når skaden oppstår. Senk kravene til deg selv og ikke vær redd for å ta en pause. Slipp andre til for å hjelpe, sammen kan en gjøre veien lettere å gå.

Samhandling mellom pasienter, helsepersonell og pårørende er derfor viktig.

Hender med brannskade

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»