Støtt NFFB

Vi jobber for at alle med brannsakder og deres pårørende skal ha en enklest mulig hverdag.

Gi en gave

Som frivillig organisasjon er vårt arbeid avhengig av tilskudd og gaver. Vi er takknemlige for alle bidrag og vil bidra til at bidrag blir ivaretatt på en god måte. For gjør alle bidrag, stoe som små, en forskjell. Dersom du ønsker å bidra økonomisk, går midlene uavkortet til Burn Camp. Det vil sikre at tilbudet til brannskadde vil vedvare.

Slik fungerer det

Økonomiske bidrag kan gis på

  • Vipps 52303
  • Kontonummer for gaver 25354523852

I løpet av året arbeider NFFB med å innhente midler fra ulike aktører. Da campene arrangeres på ulike steder i Norge, kan bidrag ut over økonomiske midler være like kjærkomment. Eksempler på tidligere bidrag

  • Utlån av buss
  • gratis inngang til aktivitesparker
  • gratis utlån av sport-/friluftsutstyr
  • sponsing av mat og drikke til campene
  • etc

Burn Camp finansieres gjennom midler fra ulike private og offentlige fond. Kiwanis og Fagforbundet er to av våre største sponsorer, i tillegg har vi et tett samarbeid med Bergen brannvesen og Bergheim autosalg.

Medlemsmassen er viktig for oss, derfor betyr ditt medlemskap mye for vår arbeid.

Bli medlem

Andre bidrag til campene må avtales nærmere med NFFB

Monica Hansen (leder NFFB) 90039067 post@nffb.no

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»