Kan DU tenke deg å hjelpe oss på familieleir i sommer?

Har du lyst til å være ressursperson på Burn Camp familie i 2020?

Norsk Forening For Brannskadde søker ressurspersoner til Burn Camp Familie, mestringskurs for brannskadde. NFFB arrangerer i 2020 er tre leirer, en «Sommerleir» for barn og unge fra 9-18 år, en «Familieleir» for brannskadde, søsken og foreldre/familie (brannskadde under 9 år i hovedsak) og en «Weekend» for de fra 18-år og oppover.

Burn Camp familie søker ressurspersoner som kan bidra og være med å gjøre en forskjell. Antall ressurspersoner vil avhenge av antall påmeldte og behovet. Send en søknad innen 1.mars og så vil du høre fra oss.

Burn Camp Familie finner sted i Bergen på Sotra, Bildøy Bibelskole fra 24.-28.juni

Vi forventer at du:

 • kan være med hele tiden fra 24.-28.juni, Ankomst fra kl 9.00 på lederne den 24. juni og avreise etter 16.00 den 28.00 (foreløpige klokkeslett).
 • leverer politiattest, signerer taushetserklæring og følger NFFBS retningslinjer
 • er deg selv
 • bidrar og gjøre det beste for alle
 • tar ansvar for dine oppgaver, ev. spør om hjelp ved behov
 • er åpen, inkluderende, lyttende, blid
 • er ansvarlig
 • er en rollemodell
 • er rettferdige, våkne, ansvarsbevisste og omsorgsfulle.

Våre egne og personlige behov må settes litt til side denne uken, men samtidig håper vi du sier hva ditt behov er og du skal selvfølgelig få «pauser»

Hva trenger vi hjelp til:

 • Aktiviteter,
 • Mat, rigge, handle, kutte m.m.
 • Ta bilder og video
 • Skrive kort om hva vi har gjort i løpet av dagen til sosiale medier/hjemmeside
 • Leke
 • Vannkrig
 • Fotball/kanonball/slå på ringen…
 • Ha gode samtaler
 • Holde oversikt over deltakere, låse dører, få alle med på aktiviteter.
 • Ansvar for barn/unge f.eks. hvis det er foredrag/samtaler for kun de voksne
 • Arrangere disco

Hva tilbyr vi:

 • En uke med mening,
 • Gode opplevelser,
 • Vennskap,
 • Minner for livet
 • Dekker reise og opphold

Hva ønsker vi at du skriver i søknaden:

 • Navn, alder, hvor du kommer fra og hvor bor du nå
 • Telefonnr
 • Epost adresse
 • Brannskadd, pårørende, helsepersonell, brann og redning eller annet.
 • Hvorfor du ønsker å være resursperson
 • Hva kan du bidra med
 • Hva er dine styrker, (aktiviteter, interesser, personlig)
 • Noe spesielt du ønsker å ha ansvar for?

Send søknaden til burncamp.familieleir@nffb.no innen 1.mars og merk med søknad «ressursperson».

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»