Liste

Å være pårørende når ulykka skjer?

Når ulykken skjer
En ulykke skjer, de pårørende blir kontaktet. I dette tilfelle snakker vi om en brannskade. Den skadde sendes til Bergen, Brannskadeavdelinga ved Haukeland. De pårørende følger etter «hakk i hæl».
Spørsmålene er mange.

Overnatting

Hvor skal en bo under oppholdet?
Pasienthotellet, første natten er gratis via BSA, utover det OK pris og nært til BSA
Alternativ overnatting hvis en ikke vil bruke pasienthotell eller andre hotell er

Airbnb

Finn.no

hybel.no

Økonomi

Har en noen økonomiske rettigheter?

Når det gjelder økonomiske rettigheter anbefaler vi at du tar kontakt med ditt lokale NAV, de kan veilede deg videre enten det gjelder barnet ditt, ektefelle, voksne barn etc.
Det finnes flere muligheter.

Har en krav til støtte for å bo/reise?

Heller ikke her har en krav på noe.
Tips fra andre pårørende er å ta kontakt med eget forsikringsselskap.

Arbeidsulykke

Dersom ulykken skjedde på jobb, ta kontakt med selskapet som forvalter arbeidsgivers forsikringer, det er trolig støtte å hente fra yrkesskadeforsikringen.

Barneforsikring

Ved skader på barn, har de fleste egen barneforsikring. Gjennom denne forsikringen dekkes ofte bortfall av lønn og diett når barnet er på sykehuset pga plutselige hendelser.

Link til foreldres rettigheter med barn på sykehus

https://nhi.no/familie/barn/barn-og-kreft/barns-sykdom-foreldres-rettigheter/

Lovmessig har ikke de pårørende krav på noe som helst, da forsikringen dekker den som er skadet og ingen andre. Men det finnes ingen regler uten unntak, erfaringer viser at hvert tilfelle vurderes hver for seg.
I tillegg er det verdt å merke seg at den skaddes tilstand er avgjørende for de pårørendes rettigheter. Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har en som pårørende. Linker til mer informasjon omkring pårørendes rettigheter

https://helsenorge.no/parorende
www.parorendesenteret.no
https://helsedirektoratet.no/parorende
https.parorendealliansen.no
HTTPS://Kreftforeningen.norad-og-rettigheter/mestre-livet-med-kreft/parorende

Reiseforsikring

Mange har «ute av sin bolig» på sin reiseforsikring, verdt å sjekke om reiseforsikringen utløser dekning av noen utgifter.

Privatøkonomi

Voksne skadde har en privatøkonomi som må ivaretas. Blir forløpet av en lengre art, anbefales det å søke om en midlertidig verge, slik at man får hjelp til å ta hånd om privat økonomi. Erfaringer viser at en får utført lite uten fullmakt/vergemålspapirer.

Er skaden av et slik omfang at det er snakk om erstatning, anbefales det å skaffe en advokat.
Ved yrkesskade, er advokat gratis.
Skjer ulykken i hjemmet og en har dårlig økonomi, kan en få gratis advokat.

Rehabilitering

Etter en større brannskade vil det være behov for oppfølging, alt fra sårstell til trening. Sykdomsforløpet har ofte vært langt og pasientene er ofte svekket. Oppfølging vil derfor være nødvendig. Se link nedenfor for mer informasjon om rehabilitering.

Brannskade-rehabilitering og etterbehandling

Sunnaas
Nordås
Catosenteret

 

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»