Dokumenter til årsmøtet 2021

Vedlagt ligger dokumenter til årsmøtet 2021.

Se her: https://nffb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/post_nffb_no/EoFTiHfb-yNKu8XMJBdTJqgBP6q2xKj-4LStkAZauoEgXw?e=7D8y4s

«Vår visjon er å skape håp, mestring og framtid»