Årsmøtet til NFFB, ny dato 8. februar

Årsmøtet flyttes en dag, til formiddagen lørdag 8. februar.

Dato: Lørdag 8. februar 2020 (OBS flyttet fra fredag 7 kl 18.00)

Klokkeslett: Kl. 11.00

Sted: Oslo. Thon Opera

 

Endelig saksliste:

 1. Opprop
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 4. Valg av to til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Styrets årsmelding 2019
 7. Regnskap 2019
 8. Handlingsplan 2020
 9. Fastsetting av kontingent 2021
 • Budsjett 2020
 • Valg

Alle medlemmer av NFFB har tale, forslags- og stemmerett. Besøkende har tale- og forslagsrett.

årsmøte innkalling nffb 2020-1

NFFB Årsmelding 2019

Vi sees!

 

Mvh

Styret

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»