Ny nestleder NFFB

Onsdag 19.04.23 ble det avholdt digitalt årsmøte i Norsk Forening for Brannskadde og det ble blant annet vedtatt nytt styret og Årsmeldingen for 2022 kan du lese her.

Det gleder oss at det på årets møte var det flere nye medlemmer tilstede, det viser at den digitale løsningen gjøre det mulig for flere medlemmer å delta.

Nytt styre

Det ble små endringer i styret, Monica Hansen fortsetter inn som leder i to nye år, Renate Skei er valgt som nestleder og går dermed fra vara til nestleder vervet. Rune Kløvtveit fortsetter i to nye år å holde styr på foreningens økonomi, mens Randi Ervik og Emma-Louise Solvik Thorsen fortsetter som styremedlemmer. Håvard Lystad forsetter som vara sammen med med ny innvalgte Reinaldo Montalavo. Det gleder oss at nye medlemmer ønsker å være aktive, samtidig som at de gamle ønsker å ta verv.

Årsmeldingen 2022

2022 ble et aktivt år for NFFB hvor nye dører har åpnet seg. Alle planlagt camper ble gjennomført og foreningen har brukt mye tid på skape et enda bedre samarbeid med Brannskadeavsnittet. Likepersonsarbeidet og fokus på pårørende har fått mer plass. Det vil alltid være vanskelig å måle hvor mange frivillighetstimer som legges ned årlig, men det er estimert ca. 8000 timer, tall som viser engasjement, noe vi er stolte av i en forening som per dags dato ikke har noen ansatte. Årsmeldingen kan leses Microsoft Office-dokument. Leveres av Office.»>her.

I november 2022 samlet vi alle frivillige til en helg hvor temaet var likepersonsarbeid og samhold. Svært fornøyde med at 25 stykker ble med oss på turen til Sverige, hvor vi allerede på bussen måtte starte med relasjonsbygging og den gode samtalen.

«Snakk med noen som forstår»

Likepersonene er medlemmer av NFFB, har gjennomgått opplæring og fått
faglig veiledning. De har skrevet under på taushetsplikt og må forholde seg til
NFFBs vedtekter og verdigrunnlag. Vi har likepersoner av begge kjønn, ulike
aldre og både personer som selv har en skade og eller er pårørende.

Økonomi

Økonomien til NFFB er sunn selv om det i 2022 ble et underskudd på ca. kr. 128000, noe som har sammenheng med økt satsing og aktivitet. Fremover blir det viktig å balansere aktivitet og utgifter i tillegg til at det må jobbes aktivt med å få nye samarbeidspartnere for å sikre god drift fremover.

Jørn Pettersen ledet oss gjennom årsmøtet og styret takker for ny tillit.

« Forrige innlegg

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»