Ung Face IT, vil du være deltaker?

Ung Face IT er et nettbasert intervensjonsprogram som har som formål å bedre selvbildet og livskvalitet hos ungdom som har utfordringer knyttet til det å ha et annerledes utseende. Senter for sjeldne diagnoser har mottatt midler fra Norges forskningsråd til å gjennomføre en studie som skal teste effekten av dette intervensjonsprogrammet.

Spesialister i England har utviklet et dataprogram for mestring – Ung Face IT. Målet er skape mestring hos ungdom som synes at det kan være vanskelig eller utfordrende å ha en synlig diagnose eller sykdom. Dataprogrammet Ung Face IT er nå oversatt til norsk og vi ønsker å prøve ut om programmet kan hjelpe ungdommer i Norge med å få et bedre selvbilde.

NFFB er så heldig å få være med prosjektets referansegruppe. DU får herved tilbud om å prøve programmet før alle andre. Jo flere som tester programmet, jo bedre blir resultatet. Ved din deltakelse risikerer du å få bedre selvbilde. Du risikerer også å gi mange andre barn og unge muligheten for bedre selvbilde gjennom et målrettet og godt Ung Face It. Som deltakerne må du svare på spørsmål i dataprogrammet, og noen personer vil bli intervjuet.  Alle deltakere blir belønnet med et gavekort.

Kristine og Deniz ved Senter for sjeldne diagnoser  er ansvarlig for prosjektet og trenger altså hjelp fra deg! Det er viktig at du, og gjerne dine foreldre, leser informasjonen om prosjektet nøye. Hvis du lurer på noe er det bare å ta kontakt.

 

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»