Styret i NFFB kaller inn til årsmøtet lørdag 7.februar 2015

Styret i NFFB kaller inn til årsmøtet lørdag 7.februar 2015 kl 14.00 Farris Bad, Larvik.

Innkomne saker og forslag til kandidater til styret må være styre i hende innen 9.januar. Saker sendes til post@nffb.no. Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden, nffb.no, 28.januar. Velkommen sier Kenneth, Peter, Monica, Ingrid Gurine og Bente(facebook. Støtt norsk forening for brannskadde (NFFB) og Burn Camp). 

Sakslisten kan lastes ned her 

 

Her er sakslisten:

Årsmøtet i NFFB

Lørdag 7.februar 2015 kl 14.00 i Larvik, Farris bad

Saksliste

  1. Opprop
  2. Valg av dirigent og sekretær
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Styres beretning/årsmelding for foreningen
  5. Fremleggelse av revidert regnskap
  1. Fremlegging av handlingsplan for neste år
  2. Fastsetting av kontingent for neste år
  3. Fremleggelse av budsjett for neste år
  4. Innkommende saker
  5. Valg av

1. Leder: Kenneth Wangen

2. Styre, Peter Eggli, Monica Hansen, Ingrid Gurine Strand, Bente Fidje

3. Valgkomite,

4. Revisor, Espen

Velkommen!

« Forrige innlegg

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»