Samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS

Norsk forening for Brannskadde, NFFB inngikk i mars samarbeid med Advokatfirmaet Lippestad AS om advokatbistand til medlemmer av NFFB.
Samarbeidet omfatter:
• 2 timer gratis juridisk rådgivning muntlig eller per e-post hos advokat
• Advokatbistanden gis i juridiske spørsmål relatert til vurdering av personskaden selv om saken ikke resulterer i en forsikringssak/erstatningssak.

Ved behov for bistand kan medlemmet ta kontakt direkte med Advokatfirmaet eller med leder av NFFB som videreformidler kontakt med advokatfirmaet på post@advokatlippestad.no

Hvis leder av NFFB kontaktes er det svært viktig at navn, adresse og telefonnummer oppgis.

• Avtale om advokatbistand inngås mellom advokatfirmaet og den aktuelle samarbeidspartneren

Dersom det er behov for ytterligere advokatbistand ut over 2 timer rådgivning, gis det tilbud om en rabattert timepris på 20 % fra AL for slik bistand.

 

Oppdrag som kan være aktuelle er:

Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom (med unntak av odelsrett)

Forsikringsrettslige problemstillinger

Skifte/arv/testamente

Juridiske spørsmål knyttet til NAV

Juridiske spørsmål knyttet til rett til opplæring

Strafferett

Juridiske kontrakter og maler tilbys med veiledning for å sikre kvalitet og forståelse

 

AL bistår ikke i nærings- og skatterelaterte spørsmål. Det gis kun bistand i forhold til norsk lovgivning.

«Vi i advokatfirmaet Lippestad står klare til å gi alle medlemmer av Norsk Forening for Brannskadde 2 timer gratis juridisk førstehjelp i saker du som privat person har behov for hjelp til. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt på post@advokatlippestad.no Oppgi telefonnummer så kontakter en av våre advokater deg så snart vi kan.»

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»