Ressursperson Burn Camp Familie 2021?

Har du lyst til å være ressursperson på Burn Camp familie i 2021?

Norsk Forening For Brannskadde søker ressurspersoner til Burn Camp Familie, mestringskurs for brannskadde. NFFB arrangerer i 2021 tre leirer; en Burn Camp Ung for barn og unge fra 9-18 år, en Familieleir for brannskadde barn, søsken og foreldre/familie (brannskadde under 9 år i hovedsak), Burn Camp Weekend for de fra 18-år og oppover.

Burn Camp Familie søker ressurspersoner som kan bidra og være med å gjøre en forskjell. Antall ressurspersoner vil avhenge av antall påmeldte og behovet. Send en søknad innen 1.november og så vil du høre fra oss.

Burn Camp Familie finner sted i Stavern fra 30.juni – 4.juli

Hva forventer vi:
· at du kan være med hele tiden fra 29.juni til 4.juli (stab møter dagen før)
· at du leverer politiattest, signerer taushetserklæring og følger NFFBs retningslinjer
· at du er deg selv
· at du bidrar og gjøre det beste for alle
· at du tar ansvar for dine oppgaver, ev. spør om hjelp ved behov
· at du er åpen, inkluderende, lyttende, blid og ansvarlig
· at du er en rollemodell
· at du er rettferdig, våken, ansvarsbevisst og omsorgsfull
Våre egne og personlige behov må settes litt til side denne uken, men du får selvfølgelig noen «pauser».

Hva trenger vi hjelp til:
· aktiviteter,
· mat, rigge, handle, kutte m.m.
· ta bilder
· skrive kort om hva vi har gjort i løpet av dagen til sosiale medier/hjemmeside
· leke
· vannkrig
· fotball/kanonball/slå på ring…
· har gode samtaler
· teller antall, låser dører, får alle med
· ansvar for barn/unge f.eks. hvis det er foredrag/samtaler for kun de voksne
· arrangere disco
Kort fortalt at du er en «potet» 🙂

Hva tilbyr vi:
· En uke med mening,
· gode opplevelser,
· vennskap,
· minner for livet
· vi dekker reise og opphold

Hva ønsker vi at du skriver i søknaden:
· Navn, alder, hvor du kommer fra og hvor bor du nå
· Telefonnr
· Epost adresse
· Om du er; brannskadd, pårørende, helsepersonell, jobber i brann og redning eller annet.
· hvorfor du ønsker å være resursperson
· Hva kan du bidra med
· Hva er dine styrker, (aktiviteter, interesser, personlig)
· Noe spesielt du ønsker å ha ansvar for?

Send søknaden til burncamp.familieleir@nffb.no innen 1.november og merk med søknad ressursperson.

Burn Camp Famile-leder
Bente Fidje

« Forrige innlegg

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

» Neste innlegg

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»