Hender med brannskade

Om ulike brannskader

Hva er og hva gjør vi ved brannskader. Brannskader kan forårsakes av flere ting enn brann! Både strøm og sollys kan gjøre skade på huden.

Brannskader kan skyldes:

 • Glør, flammer og åpen ild
 • Varme gjenstander
 • Varme væsker
 • Varm damp
 • Elektrisk strøm
 • Sollys (solbrenthet)

Brannskader i huden finnes i tre forskjellige grader etter hvor dypt ned varmen har trengt:

Førstegradsforbrenning:

Dette er en overflatisk brannskade. Bare det ytterste laget av huden er rammet. Huden er rød og vond. En vanlig solforbrenning er et typisk eksempel på en førstegradsforbrenning.

Andregradsforbrenning:

Dette er en middels dyp brannskade. Huden er rød, hoven og vond, og det blir blemmer i den.

Tredjegradsforbrenning:

Dette er en dyp brannskade. Huden er hvit, grå, brun eller svart. Huden kan være læraktig og uten følelse.

Brannskader i luftveiene

Flammer, varm luft og giftige gasser kan komme inn i munnen og ned i luftrøret og luftrørsgreinene. Det kan føre til at de hovner opp. Hvis det blir for trangt, kan den skadde kveles. Tegn på luftveisskade kan være:

 • Hovne lepper og svidde nesehår
 • Sot rundt munnen eller i spyttet
 • Svidde øyenbryn
 • Hoste, heshet og pustevansker
 • Brannsår i munnhulen eller svelget
 • Bevisstløshet

Behandling

 • Førstehjelp. Følg det vanlige førsthjelpsskjemaet.
 • Gjør deg klar til innsats.
 • Sjekk situasjonen. Pass på at du selv ikke blir skadet eller røykforgiftet.
 • Få den brannskadde bort fra brannkilden. Rull den skadde på bakken eller hell på vann for å slukke brennende klær.
 • BLÅ-BH. Overvåk BLÅ. Ring 113 og start BH om nødvendig.
 • Begynn avkjøling. Skylling med rennende vann er mest effektivt.
 • Hold det forbrente området under en spring eller la den brannskadde stå under dusjen. Vannet skal være kjølig, men ikke iskaldt.
 • Skyllingen må pågå lenge, og minst i 10 minutter. Pass på at den skadde ikke blir gjennomkald.
 • Ring 113 hvis det dreier seg om en alvorlig brannskade. Brannskader er alltid alvorlige når et stort hudområde er forbrent, eller hvis luftveiene, ansiktet, hendene eller kjønnsorganene er forbrent. Barn tåler brannskader dårligere enn voksne.

Medisinsk behandling

Behandlingen avhenger av hvor stor og alvorlig skaden er. Ved alvorlig brannskade er det alltid viktigst å sikre frie luftveier og å forebygge eller behandle sirkulasjonssvikt. For øvrig er det viktigste i akuttfasen å fortsette avkjølingen for å hindre at brannskaden trenger dypt ned i vevene. Ved en stor og alvorlig brannskade er innleggelse på sykehus nødvendig. Det kan bli aktuelt å fjerne forbrent hud og transplantere hel hud til det forbrente området. Ved mindre brannskade vil legen rengjøre såret og dekke det med salve og kompresser.

En førstegrads forbrenning trenger vanligvis ingen behandling. Kraftig solforbrenning kan eventuelt behandles med salve forskrevet av lege.

 

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»