Informasjonsvideo fra brannskadeavdelingen på Haukeland.

Tidsskriftet Sykepleien har laget en sterk reportasje fra brannskadeavdelingen til Haukeland Universitetssykehus.

Se den her:
(Obs. enkelte sterke inntrykk)

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»