Informasjonsvideo fra brannskadeavdelingen på Haukeland.

Tidsskriftet Sykepleien har laget en sterk reportasje fra brannskadeavdelingen til Haukeland Universitetssykehus.

Se den her:
(Obs. enkelte sterke inntrykk)

«Vår visjon er å skape håp, mestring og framtid»