Ja det blir Burn Camp Weekend 2020

Viktig oppdatering om Burn Camp Weekend!

Vi ønsker å gjennomføre Burn Camp Weekend i september 2020! De nasjonale føringene vil fortløpende tas hensyn til i alle beslutninger rundt leir.

Det har vært mye usikkerhet rundt Burn Campene våre, både sommerleir og weekend, men styret i NFFB og ledelsen i begge leire har besluttet at selv om leirene blir litt forskjellig fra tidligere år så skal det allikevel bli leir!

Det kommer til å bli sendt ut informasjon om program, handlingsplan og viktige tiltak for å begrense smitterisiko. For dere som melder dere på, vil betalingsfristen legges så tett opp i mot leir som mulig og alle får refundert pengene for selve campen ved eventuell avlysning.

Vi gleder oss til en annerledes og fin leir!

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

» Neste innlegg

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»