Ja det blir Burn Camp Weekend 2020

Viktig oppdatering om Burn Camp Weekend!

Vi ønsker å gjennomføre Burn Camp Weekend i september 2020! De nasjonale føringene vil fortløpende tas hensyn til i alle beslutninger rundt leir.

Det har vært mye usikkerhet rundt Burn Campene våre, både sommerleir og weekend, men styret i NFFB og ledelsen i begge leire har besluttet at selv om leirene blir litt forskjellig fra tidligere år så skal det allikevel bli leir!

Det kommer til å bli sendt ut informasjon om program, handlingsplan og viktige tiltak for å begrense smitterisiko. For dere som melder dere på, vil betalingsfristen legges så tett opp i mot leir som mulig og alle får refundert pengene for selve campen ved eventuell avlysning.

Vi gleder oss til en annerledes og fin leir!

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»