Burn Camp gjeng

Historien til Burn Camp

Burn Camp startet i USA i 1960 årene. De europeiske leirene ble etablert i 1989.
Brannskadeavsnittet, BSA ble etablert på Haukeland i 1984 og BSA fikk en landsfunksjon.
I 1994 startet BSA en komite som skulle jobbe og se på Burn Camp. I dette arbeidet ble det sendt brannskadde barn og Stab på EBA (Europeian Burns Assosiation) leir i Frankrike i 1995 og i 1997 i England.

I 1998 var sykepleier fra BSA gjesteleder på en leir i Nederland. I 1999 var sykepleier fra BSA på hospitering i USA.
Resultatet av dette ble BC for barn for barn i 2001 og BC for voksne i 2004. Tilsammens har det vært arrangert 29 leirer.

Hvem startet BC?

BC ble startet av ansatte på BSA, sykepleiere, fysioterapeuter, legestudenter, hjelpepleiere, lærere, disse var stab sammen med brannmenn, tidligere pasienter og besøks stab fra India og Etiopia.
I 2005 ble NFFB vekket til live igjen og etter hvert som årene gikk ble BC en del av Norsk Forening for Brannskadde, NFFB og drives nå av NFFB. NFFB har nå en avtale med BSA (Haukeland Universitets sjukehus) som stiller med sykepleiere på BC.

Hvordan finansieres leirene?

Midlene til å finansiere Burn Camp ble søkt fra både offentlig og privat. Kiwanis har vært hovedsponsor siden 2004 og i 2010 ble Fagforbundet den andre viktige støttespilleren vår.
Bergen Brannsesen og Bergheim Autosalg har hjulpet til med transport og mange andre små og store bidragsytere har vært med å gjøre Burn Camp mulig.

Leirene

Målene for leirene har hele tiden vært å gi et tilbud til brannskadde som kan gi opplevelser og utfordringer. Burn Camp skal være et sted å treffe andre i samme situasjon, et sted å få nye venner og erfaringer som kan hjelpe deg å mestre livet videre. Programmet har gjenspeilet dette gjennom team building, svømming, sosialt samvær og gode samtaler, lek og utfordringer.

Hvem kan delta?

Da Burn Camp ble startet måtte en ha vært behandlet for en brannskade eller lignende og vært operert minst en gang. Nå har brannskadebehandlingen utviklet seg og erfaringene er også at størrelsen på skaden ikke alltid sier noe om hvor mye du sliter med den. Så har du vært behandlet for en brannskade på et sykehus er du velkommen på Burn Camp.
Burn Camp arrangeres nå som to leirer. En ukes leir i uke 26 for Barn/ungdom i alder 9-18 år og en lang weekend i september for voksne over 18 år.

Trenger vi BC?

Burn Camp Norge har vært presentert flere ganger. Første gang på EBA congressen i Lyon i Frankrike i 2001. I 2003 var Bergen arrangør for EBA congressen og presentasjonen «trenger vi en Burn Camp?» ble lagt frem og svaret var et rungende JA.

Her er et lite utvalg av bilder fra forskjellige BC som illustrerer godt foreningen visjon; Håp, mestring, framtid.

Her

« Forrige innlegg

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

» Neste innlegg

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»