Burn Camp Familie

Burn Camp familie 2021.
Lever ditt barn med en brannskade? Har du og din familie lyst til å treffe andre i samme situasjon?

Avdeling for Plastikk-, hånd-, rekonstruktiv kirurgi og nasjonalt brannskadesenter (Brannskadeavdelingen) i samarbeider med Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) inviterer til «Mestring av brannskade, Burn Camp Familie».

Dette er er tilbud til brannskadde og deres familier. Primært er det tenkt for brannskadde barn mellom 0 og 9 år og deres familie (søsken, foreldre, men det kan også være besteforeldre, tante eller onkel). Leiren inneholder aktiviteter, fellesskap, samtaler, lek, utfordringer og mestring. På leiren vil dere også få muligheten til å bli kjent med andre familier i samme situasjon som dere. Det vil bli mye lek og litt alvor. Sammen skal vi skape gode opplevelser gjennom ulike aktiviteter (vannkrig, teambuilding, fotball, sisten, bading o.l.), foredrag, samtaler, min historie og sosialt samvær. Vi gjør noe samlet og innimellom i grupper. 

Syntes du dette høres ut som noe for dere, ta kontakt og meld dere på.

Når og hvor:

29.06.21 til 02.07.21 

Gurvika, Oddaneveien 59, 3296 NEVLUNGHAVN. Sjekk ut www.gurvika.no  

For hvem: For barn med brannskader og deres familier (søsken, foreldre, besteforeldre o.l.)

Ankomst: Mandag 28.juni etter klokken 12:00

Vi begynner tidlig på tirsdag, så det er fint hvis dere kan komme på mandagen.

Oppstart: Tirsdag 29.juni klokken 10:00

Avreise: Fredag 2.juli etter klokken 12:00.

Kostnader

Egenandel pr familie: Kr 1000,-. Dette dekker opphold, aktiviteter og mat.

Påmelding 

Dere kan melde dere på kurset på epostadresse:  burncamp.familieleir@nffb.no

I eposten må dere opplyse om:

Navn på de som ønsker å delta på kurset, alder, epost og telefonnummer.

Påmeldingsfrist 11.04.21

Det er begrenset antall plasser og det kan bli begrensninger også mtp korona. Bekreftelse på plass kommer på e-post etter at fristen er gått ut.

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»