BCFamilie

Familieleir

Burn camp Familieleir for barn opp til 9 år med foreldre var et nytt konsept i år. Totalt var det 42 stk inkludert stab. 10 familier fikk tilbudet. I tillegg hadde vi med en anestesilege fra Haukeland og to forskere.

Min historie

Vel framme og installerte på Soldathjemmet blir de ønsket velkommen av Monica Hansen som presenterer seg og sin familie før familiene presenterer seg selv. Kenneth Wangen har en presentasjon av Sky Ilden, NFFB Oog Etiopia før Monica forteller sin historie fra da hun ble brannskadd som 3 åring.

Bli kjent

Resten av kvelden brukes til å bli kjent med hverandre, med samtaler hver for seg om erfaringer og opplevelser omkring egne brannskader. Ingen tvil om at bånd ble knyttet på tvers av alder.

Sammen med Sommerleiren

Torsdagen starter med en felles frokost sammen med Sommerleieren. Etter frokost drar alle fra begge leirene til Folvik familiepark. Der var det grilling, bading, masse lek og mange gode samtaler.

Hvilken støtte trenger foreldre til brannskadde barn på sykehuset?

På kvelden var det foredrag av Lina Lernevall som forteller om hvilken støtte foreldre til brannskadde barn trenger på sykehuset. Erfarne pårørende kom for å fortelle om sine erfaringer fra tiden med et brannskadd barn. Alt dette mens barna lekte ute. Det ble tid til kveldsbading, mer lek for barna og mange gode samtaler.

 

Gruppesamtaler

Fredag etter frokost startet Viktoria Schei fra Haukeland med gruppesamtaler til sitt forskningsprosjekt om forsoningsprosessen ved det å ha et brannskadet barn. Samtidig var de andre deltakerne på stranda. Der var det masse lek, bading, krabbefisking, sandslåttbygging og noen fikk seg en båttur. Vi gikk en liten tur inn til byen for å kjøpe en is også.

Besøk av KIWANIS

Tradisjon tro kom Kiwanis, representert ved Nikolay Grøndahl, på besøk og da ble det høytidelig overrekkelse av gavesjekk på 250000 kr. Uten sponsorer og gaver fra Fagforbundet, Kiwanis, Herreløs arv med flere hadde det ikke vært mulig å arrangere Burn Camp eller drive Norsk forening for brannskadde.

Bianca og Espen Simonsen

På kvelden var det er foredrag av Espen og Bianca Simonsen mens alle barna lekte ute. De presenterte kort egne historier, men tilhørene ble utfordret til å snakke sammen. Spennende prosjekt som satte i gang mange gode samtaler.

På lørdag etter frokost fortsatte opplegget til Espen og Bianca mens barna lekte på lekeparken og noen spilte kort. Avslutningen på leiren ble på mange måter følelsesladd. Sterke historier, gode menneskemøter, åpne hjerter, lekne barn, for en lykk, for en utrolig fin leir vi hadde sammen.

Takk til Herreløs Arv som gjorde dette mulig.

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»