ÅRSMØTEINNKALLING

Innkalling til årsmøte i NFFB.

Søndag 29.januar 2017 kl. 1200 er det årsmøte på Holmen Fjordhotell (Slemmestadveien 64, Nesbru)

Foreløpig saksliste.

1. Opprop.
2. Valg av møteleder, sekretær og tellekorpset.
3. Valg av to til å underskrive protokollen.
4. Årsmelding for NFFB.
5. Fremlegge et revidert regnskap for 2016.
6. Fremlegge handlingsplan for 2017.
7. Fastsetting av kontigent for 2018.
8. Framlegging av budsjett for 2017.
9. Valg. Valgkomité består av Glenn Lauvik og Ragnhild Findal Manger.

Innkomne saker må være styret i hende inne 20.des.
Saker sendes til post@nffb.no 
Endelig saksliste blir lagt ut på nffb.no 15.01.2017

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»