ÅRSMØTE I NFFB

Innkalling til årsmøtet i NFFB

Styret i NFFB innkaller til årsmøte lørdag 6.februar 2016 kl 16.00 i Bergen Innkomne saker og forslag til kandidater til styret må være styret i hende innen 9.januar.

Foreløpig saksliste

1. Opprop

2. Valg av møteleder, sekretær og tellekorps

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4. Årsmelding for NFFB

5. Fremlegging av revidert regnskap 2015

6. Fremlegging av handlingsplan for 2016

7. Fastsetting av kontingent for 2017

8. Fremlegging av budsjett for 2016

9. Innkomne saker

10. Valg

a. Leder

b. Styret

c. Valgkomite

d. Revisor

e. Evt utsendinger

Saker sendes til post@nffb.no

Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden, nffb.no den 22.januar 2016

« Forrige innlegg
Warning: Undefined variable $prevthumbnail in /var/www/1/231983/www/wp/wp-content/themes/underscorechild/single.php on line 25

Andre innlegg


Warning: Undefined variable $args in /var/www/1/231983/www/wp/wp-content/themes/underscorechild/single.php on line 28
Brannskade Burn Camp

» Neste innlegg
Warning: Undefined variable $nextthumbnail in /var/www/1/231983/www/wp/wp-content/themes/underscorechild/single.php on line 34

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»