Årsmøte NFFB 2019

Foreløpig innkalling til årsmøtet i NFFB

Løndag 23.mars 2019 kl 11.00-12
Farris bad, Larvik, Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik

Foreløpig Saksliste
1. Opprop
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og tellekorps
4. Valg av to til å underskrive protokollen
5. Godkjenning av saksliste
6. Styrets årsmelding for NFFB for 2018
7. Fremlegging av regnskap gir 2018
8. Orientering om handlingsplan for 2019
9. Fastsetting av kontingent for 2020
10. Orientering om budsjett for 2019
11. Innkomne saker
12. Valg

Innkomne saker må være styret i hende innen 4 uker før, dvs 23. Februar. Saker sendes til post@nffb.no

Endelig saksliste blir lagt ut på nffb.no 14 dager før. Forslag til kandidater til styret kan sendes til Valgkomiteen v/Armann Myrland armann.myrland@outlook.com

« Forrige innlegg

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

» Neste innlegg

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»