ÅRSMØTE 2017

Søndag 29.januar kl. 1200 avholdes årsmøte på Holmen Fjordhotell.

Saksliste

1. Opprop
2. Valg av møteleder, sekretær og tellekorps.
3. Valg av to til å skrive under protokollen.
4. Årsmelding for NFFB.
5. Fremlegging av revidert regnskap 2016.
6. Fremlegging av handlingsplan 2017.
7. Fastsetting av kontigent for 2018.
8. Fremlegging av budsjett for 2017.
9. Valg.

Sak 7 Kontigent 2018.

Forslag til kontigent for 2018.

Medlem 200 kr.

Forslag av kontigenter kr 200, frem til annet forslag kommer på årsmøtet. Den blir nå sendt ut og det er mulig å lage avtalegiro på denne for medlemmer. OBS nytt kontonummer pga innbetaling til zubarus.

Sak 9 Valg

Styret i NFFB

Leder: Kenneth Wangen, ikke på valg( valgt for to år 2016-2017)

Nestleder: Monica Hansen, gjenvalg for to år 2017-2018

Økonomi: Peter Eggli, gjenvalg for 2017-2018

Sekretær: Bente Fidje, ikke på valg ( valgt for 2 år 2016-2017.

Styremedlem: Ingrid Gurine Strand, gjenvalg for 2 år 2017-2018

Regnskap: Espen Skotheim, på valg for 1 år 2017

Valgkomite: Glenn Lauvik gjenvalg for 1 år 2017

Valgkomite: Armann Myrland, på valg for 1 år 2017

Styret i NFFB finner ansvarlige for Burn Camp barn og voksne.

« Forrige innlegg

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

» Neste innlegg

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»