Brannskader

En brannskade kan oppstå når du har vært utsatt for varme, kjemiske, elektriske eller radioaktive kilder.

Hos barn utgjør skålding f.eks med varmt vann 80% av alle brannskader. Hos voksne utgjør flammeskader ca 50% av alle brannskader det søkes om hjelp for.

Brannskader defineres ut i fra størrelse og dybde, og disse igjen bestemmes ut i fra årsaken til brannskader, temperaturendringer ble utsatt for, varigheten av eksposisjonen og hvilke kroppsdeler som blir rammet. Vevsskader oppstår ved temperaturer over 45 grader.

Når du har en fått en brannskade er det viktig å huske 20/20 regelen for akutt behandling. 20 minutter avkjøling i 20 grader vann.

Informasjonsvideo fra brannskadeavdelingen på Haukeland.

Publisert 24/01/2020

Tidsskriftet Sykepleien har laget en sterk reportasje fra brannskadeavdelingen til Haukeland Universitetssykehus. Se den her: (Obs. enkelte sterke inntrykk)

Nå slår overlegen kaffealarm

Publisert 20/11/2017

Lokket som faller av termokoppen, kaffekoppen som ramler ut av holderen på vogna, det nysgjerrige barnet som reiser seg og

Universitetet i Oslo tilbyr kurs i forebygging av brannskader

Publisert 17/11/2017

For å få ned antallet alvorlige brannskader hos barn, tilbyr Oslo universitetssykehus kurs i forebygging av skader og ulykker i hjemmet. Kurset

Hender med brannskade

Om ulike brannskader

Publisert 23/10/2017

Hva er og hva gjør vi ved brannskader. Brannskader kan forårsakes av flere ting enn brann! Både strøm og sollys

«Vår visjon er å skape håp, mestring og framtid»