Leder av NFFB har søkt permisjon

17.mai søkte leder Kenneth Wangen permisjon fra sitt verv som leder i NFFB og har fått søknaden innvilget fram til 31.12.2019.

Konstituert leder er Monica Hansen og Kenneth Wangen fungerer som nestleder i perioden 18.05.2019-31.12.2019

Facebook:

Førstehjelp 20/20 regelen

Når du har en fått en brannskade er det viktig å huske 20/20 regelen for akutt behandling. 20 minutter avkjøling i 20 grader.

Sponsorer:

«Vår visjon er å skape håp, mestring og framtid»