Advokatfirmaet Lippestad AS

NFFB har inngått avtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer muligheten til juridisk bistand.

Et viktig medlemsgode for NFFBs medlemmer er å kunne tilby økonomisk rehabilitering i form av advokatbistand i forsikringssakene etter skade. Advokatfirmaet Lippestad AS gir 2 timer gratis advokathjelp, muntlig, vurdering av personskader selv om saken ikke resulterer i en forsikringssak/erstatningssak.

Advokatfirmaet Lippestad AS vil å være tilgjengelig for NFFBs medlemmer i andre typer saker hvor juridiske spørsmål oppstår. AL tilbyr 1 time gratis, muntlig, juridisk rådgivning( per telefon eller møte) til medlemmer av NFFB. I de tilfeller hvor det inngås oppdragsavtale om ytterligere bistand til medlemmet, avtales dette direkte med AL og medlemmet skal motta en rabattert pris på 20% fra AL. Medlemmer tar direkte kontakt med AL hvor de oppgir sitt medlemsnummer i NFFB.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet om juridisk bistand, sender du en e-post til Advokatfirmaet Lippestad AS med adresse: kjell.inge@advokatlippestad.no Skriv gjerne «juridisk bistand NFFB» i tittelfeltet.

Oppdrag som kan være særlig aktuelle:

  • Personskader-erstatningsrett
  • Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom(med unntak odelsrett)
  • Forsikringsrettslige problemstillinger
  • Skifte/arv/testamente
  • Rettsspørsmål knyttet til samboerforhold
  • Juridiske spørsmål knyttet til NAV
  • Juridiske spørsmål knyttet til opplæring
  • Strafferett
  • Juridiske kontrakter og maler tilbys med beiledning for å sikre kvalitet og forståelse

AL bistår ikke i nærings- eller skatterelaterte spørsmål. Det gis kun bistand i forhold til norsk lovgivning.

I tillegg vil NFFB som organisasjon få tilgang på kompetanse som kan benyttes på organisasjonens arrangementer. NFFB kan benytte ALs kompetanse og arbeidskraft inntil 10 timer gratis per år. Ut over dette gis 20 % rabatt på timesprisen. Alle henvendelser fra NFFB vil bli høyt prioritert.

Tilbudet gjelder for personer som er medlemmer ab NFFB. Meld deg inn om du ikke er medlem.

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»