Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid defineres som ” en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjel, støtte eller veiledning partene seg i mellom”.

Mange mennesker som er i en vanskelig situasjon i livet, opplever det som stor hjelp å kunne snakke med andre som har vært igjennom det samme. Man er ikke alene om tanker, følelser og beskymringer. En vet at den man snakker med har følt på kroppen det de snakker om.

I NFFB er likepersonsarbeid

 • Oppsøkende arbeid: En samtale mellom likeperson i NFFB og en person i målgruppen, da kan dette være et møte med brannskadd eller en pårørende som foregår ved personlig oppmøte.
 • Samtalegrupper/aktivitetegruppe: herunder kan det være en samling ledet av en likeperson. Leie inn en foredragsholder o.l.
 • Likepersonstjeneste: Du som medlem kan ringe en likeperson, se egen oversikt.
 • Digital kommunikasjonestjeneste: Det kan være erfaringsutveksling via digitale kommunikasjoinsløsninger, eksempelvis chattetjenester, eller forum.

I løpet av året arrangeres det arenaer hvor medlemmene har muligheter for å snakke sammen og dele erfaringer. Dette er viktig for hvert enkelt medlem og for foreningen som helhet.

Likepersonsarbeid er et krav som stilles av myndighetene, BUFDIR, hvis en skal søke om støtte fra dem. Regelverket sier at likepersonsarbeidet må systematiseres. Blant annet må all likepersonsarbeid og likepersoner rapporteres inn til myndighetene.

En likeperson

 • må være medlem av NFFB
 • må ha taushetsløfte
 • må gjennomgå et likepersonskurs i regi av NFFB
 • må ha bearbeidet sine egne erfaringer
 • må kunne kommunisere godt med andre
 • må kunne skille mellom ulike roller

Bakgrunnen for disse retningslinjene er å sikre at personer som tar kontakt for råd eller samtaler ikke opplever møtet som vanskelig.

Eksempler på likepersonsaktiviteter er

 • En-til-en samtaler med erfaringsutveksling
 • Tilby samtaler overtelefon eller e-post
 • Gruppeaktiviteter på Burn Camp

Kom gjerne med forslag til likepersonsaktiviteter!

Under finner du en oversikt over likepersoner i NFFB.

«Vår visjon er å skape håp, mestring og framtid»