Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid

For mange kan det oppstå situasjoner som kan være tunge å stå i. Derfor trenger man noen å lene seg på. Det er dette likepersonsarbeid består av; støtte til noen som trenger, fra en annen som har erfart det selv. Dette kan gjelde både brannskadde og pårørende.

Likepersonsarbeid er av stor betydning. En av grunnene til det er at flere likerpersonsaktiviteter og møteplasser gir brannskadde og pårørende flere muligheter til å dele erfaringer. Dette er viktig, både for det enkelt medlem og for foreningen som helhet. En annen grunn er at myndighetene (BUFDIR) stiller strengere krav til oss. Regelverket sier at vi blant annet må innrapportere alle likepersonsaktiviteter og likepersoner til myndighetene.

Likepersonsaktiviteter

Likepersonsarbeid finner sted i ulike situasjoner hvor mennesker møtes. Eksempler på konkrete likepersonsaktiviteter kan være oppsøkende likepersonsarbeid, samtale- og aktivitetsgrupper med 3 eller flere deltakere, samtaler over telefon eller digitale kommunikasjonsløsninger og likepersonskurs. Disse aktivitetene defineres som følgende:

· Oppsøkende arbeid: En samtale mellom likeperson og person med brannskade/pårørende i NFFBs målgruppe, og som foregår ved personlig oppmøte.

· Samtalegruppe/aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson.

· Samtaler over telefon/digitale kommunikasjonsløsninger: Medlemmene kan kontakte en likeperson for å be om en samtale via telefon eller forum/chattetjeneste.

· Likepersonskurs: En tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter.

Likepersoner

De som er ansvarlige for gjennomføringen av likepersonsaktiviteter kalles likepersoner.

Som likeperson skal en kunne lytte og dele av egne erfaringer, men først og fremst skal en likeperson være et medmenneske. Likepersonen skal være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes. En likeperson skal ikke være en erstatning for helsepersonell.

En likeperson må:

· må være medlem av NFFB

· må ha taushetsløfte

· må gjennomgå et likepersonskurs i regi av NFFB

· må ha bearbeidet sine egne erfaringer

· må kunne kommunisere godt med andre

· må kunne skille mellom ulike roller

Innrapporteringsplikt

Alle likepersonsaktiviteter må innrapporteres til myndighetene. Dette er nødvendig for å kunne få tildelt driftstilskudd/statsstøtte. Det er Styret i NFFB som har ansvar for selve innrapporteringen til myndighetene, men er avhengige av å få en oversikt over hva som skjer av likepersonsaktiviteter i foreningen.

Alle likepersoner må rapportere inn hver enkelt aktivitet som er gjennomført. Dette kan gjøres ved å fylle ut dette innrapporteringsskjemaet her og sendes til post(@)nffb.no

Oppfølging av likepersoner

Likepersonene i NFFB blir fulgt opp ved at:

· de har en fast kontaktperson de kan kontakte ved behov

· de vet hvem andre som er likepersoner i foreningen som de kan kontakte for å utveksle erfaring med, enten via fysisk møte, telefon eller epost

· de kan når som helst gi beskjed dersom de ønsker å ta en pause fra oppgaven som likeperson

· de blir kontaktet ved jevne mellomrom av deres kontaktperson som kan bistå med råd, motivasjon og lytte til deres opplevelser som likeperson

Kom gjerne med forslag til likepersonsaktiviteter!

Under finner du en oversikt over likepersoner i NFFB.

«Vår visjon er å skape håp, mestring og framtid»