Røykvarslerdagen

Det er snart 1.desember som er røykvarslerdagen. Husk å bytte batteri i røykvarsleren og sjekk brannslukningsapparatet/ene. Sikre at du og dine nærmeste blir varslet ved en evt brann slik at vi unngår flere brannskader

Førstehjelp 20/20 regelen

Når du har en fått en brannskade er det viktig å huske 20/20 regelen for akutt behandling. 20 minutter avkjøling i 20 grader.

Sponsorer:

«Verdens beste gjeng å være sammen med»