Innkalling årsmøte i NFFB 18.03.2018

 

Foreløpig innkalling til årsmøtet i NFFB

Søndag 18.mars 2018 kl 11.00-12
Farris bad, Larvik, Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik
Foreløpig Saksliste
1. Opprop
2. Valg av møteleder, sekretær og tellekorps
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Årsmelding for NFFB 2017
5. Fremlegging av revidert regnskap 2017
6. Fremlegging av handlingsplan for 2018
7. Fastsetting av kontingent for 2019
8. Fremlegging av budsjett for 2018
9. Innkomne saker
10. Valg
Innkomne saker må være styret i hende innen 13.februar. Saker sendes til post(@)nffb.no
Endelig saksliste blir lagt ut på nffb.no 14 dager før. Forslag til kandidater til styret kan sendes til Valgkomiteen som er Glenn Lauvik g-lau(@)online.no og Armann Myrland armann.myrland(@)outlook.com

 

Førstehjelp 20/20 regelen

Når du har en fått en brannskade er det viktig å huske 20/20 regelen for akutt behandling. 20 minutter avkjøling i 20 grader.

Sponsorer:

«Verdens beste gjeng å være sammen med»